ماموپلاستی کاهشی، جراحی کاربردی برای کوچک کردن سینه‌ها